Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 22.26 hora oficial del diumenge 18/abril/2021.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
5,3 84 0,0 26,7 105,6 0,1 2,5 186° S 1019,7

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 16,0 15:24 12,3 18:32
Temperatura mínima (°C) -1,5 07:12 1,6 07:56
Humitat màxima (%) 99 04:57 99 00:11
Humitat mínima (%) 28 13:54 41 15:00
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,3 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:12 0,3 06:41
Vent - Ratxa (km/h) 18,4 13:34 17,3 19:36
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 6,4
(F2) Light breeze
15:35 5,9
(F2) Light breeze
19:44
Vent - Direcció dominant 251° WSW - 230° SW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1019,9 22:15 1019,3 00:11
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1016,7 16:20 1014,3 16:24

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes abril de 2021
Temperatura màxima (°C) 24,2 15:21
01 abril
Temperatura mínima (°C) -1,5 07:12 18 abril
Humitat màxima (%) 99 06:12 10 abril
Humitat mínima (%) 28 14:27 01 abril
Pluja màxima/dia (mm) 15,6 - 11 abril
Pluja màxima/hora (mm) 8,1 19:42 11 abril
Període de pluja més llarg 2 dies - a 12 abril
Període de sequera més llarg 20 dies - a 08 abril
Vent - Ratxa (km/h) 29,5 17:56 06 abril
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 10,7 11:09 08 abril
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1025,1 01:11 08 abril
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1009,1 16:43 03 abril

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2021
Temperatura màxima (°C) 24,2 15:21
01 abril
Temperatura mínima (°C) -7,3 08:05 06 gener
Humitat màxima (%) 99 05:22 14 gener
Humitat mínima (%) 26 15:15 17 març
Pluja màxima/mes (mm) 29,7 - febrer
Pluja màxima/dia (mm) 18,6 - 22 febrer
Pluja màxima/hora (mm) 8,1 19:42 11 abril
Període de pluja més llarg 3 dies - a 01 febrer
Període de sequera més llarg 20 dies - a 08 abril
Vent - Ratxa (km/h) 41,8 13:38 22 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 24,5 14:08 22 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,8 22:47 23 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 996,9 09:23 22 gener