Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 08.24 hora oficial del dimecres 08/juliol/2020.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
20,7 84 0,0 40,5 673,9 1,1 5,0 304° NW 1019,7

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 21,8 07:51 29,5 17:22
Temperatura mínima (°C) 18,3 06:36 18,1 03:36
Humitat màxima (%) 92 05:51 91 03:36
Humitat mínima (%) 78 07:48 52 14:44
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:06 0,0 00:06
Vent - Ratxa (km/h) 5,0 08:16 19,4 14:34
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 1,1
(F1) Light air
06:06 8,4
(F2) Light breeze
13:59
Vent - Direcció dominant 236° SW - 255° WSW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1020,2 02:21 1020,0 23:21
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1019,1 06:06 1017,3 17:11

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes juliol de 2020
Temperatura màxima (°C) 33,2 16:43
01 juliol
Temperatura mínima (°C) 14,9 06:20 05 juliol
Humitat màxima (%) 97 03:36 03 juliol
Humitat mínima (%) 35 13:28 01 juliol
Pluja màxima/dia (mm) 21,0 - 02 juliol
Pluja màxima/hora (mm) 18,6 21:12 02 juliol
Període de pluja més llarg 2 dies - a 03 juliol
Període de sequera més llarg 6 dies - a 01 juliol
Vent - Ratxa (km/h) 31,7 15:31 02 juliol
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 12,0 10:13 03 juliol
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1024,2 00:50 05 juliol
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1012,8 18:15 01 juliol

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2020
Temperatura màxima (°C) 33,2 16:43
01 juliol
Temperatura mínima (°C) -4,7 08:30 13 gener
Humitat màxima (%) 98 00:42 12 gener
Humitat mínima (%) 21 13:36 09 abril
Pluja màxima/mes (mm) 225,0 - gener
Pluja màxima/dia (mm) 92,4 - 22 gener
Pluja màxima/hora (mm) 18,6 21:12 02 juliol
Període de pluja més llarg 7 dies - a 25 gener
Període de sequera més llarg 13 dies - a 15 març
Vent - Ratxa (km/h) 56,2 20:15 21 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 28,1 12:00 20 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1034,1 22:16 22 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 993,0 08:29 02 març