Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 22.06 hora oficial del dilluns 19/agost/2019.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
22,3 69 0,0 17,4 261,9 0,7 9,7 140° SE 1020,3

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 31,1 14:25 35,1 15:23
Temperatura mínima (°C) 17,1 07:10 15,4 06:58
Humitat màxima (%) 94 06:10 94 06:10
Humitat mínima (%) 47 13:55 36 15:23
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:10 0,0 00:10
Vent - Ratxa (km/h) 13,3 16:45 29,5 14:53
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 7,2
(F2) Light breeze
15:10 8,4
(F2) Light breeze
16:30
Vent - Direcció dominant 252° WSW - 224° SW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1020,5 21:50 1018,2 00:40
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1017,6 00:10 1013,6 17:05

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes agost de 2019
Temperatura màxima (°C) 39,4 16:18
09 agost
Temperatura mínima (°C) 12,2 07:10 13 agost
Humitat màxima (%) 97 04:41 16 agost
Humitat mínima (%) 16 16:15 09 agost
Pluja màxima/dia (mm) 12,6 - 15 agost
Pluja màxima/hora (mm) 9,3 20:33 15 agost
Període de pluja més llarg 1 dies - a 12 agost
Període de sequera més llarg 14 dies - a 11 agost
Vent - Ratxa (km/h) 35,6 17:21 02 agost
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 22,0 13:10 11 agost
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1023,0 23:14 15 agost
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1012,2 18:14 06 agost

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2019
Temperatura màxima (°C) 41,5 16:20
28 juny
Temperatura mínima (°C) -7,7 08:43 11 gener
Humitat màxima (%) 99 11:14 18 febrer
Humitat mínima (%) 10 16:15 27 febrer
Pluja màxima/mes (mm) 111,3 - maig
Pluja màxima/dia (mm) 29,6 - 20 maig
Pluja màxima/hora (mm) 21,6 19:27 20 maig
Període de pluja més llarg 4 dies - a 28 maig
Període de sequera més llarg 22 dies - a 05 març
Vent - Ratxa (km/h) 52,6 23:38 09 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 34,2 23:38 09 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1034,6 07:58 14 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 989,8 14:43 01 febrer