Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 14.55 hora oficial del diumenge 19/setembre/2021.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
21,9 66 0,3 77,1 381,0 3,1 8,6 317° NW 1019,0

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 22,3 14:42 24,6 16:05
Temperatura mínima (°C) 11,1 07:59 12,3 06:28
Humitat màxima (%) 99 00:00 99 06:58
Humitat mínima (%) 59 14:41 61 16:13
Pluja acumulada (mm) 0,3 - 2,4 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,3 04:20 1,5 20:40
Vent - Ratxa (km/h) 14,8 14:13 23,4 16:19
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 5,6
(F1) Light air
13:08 4,7
(F1) Light air
16:48
Vent - Direcció dominant 306° NW - 227° SW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1020,3 11:37 1017,2 11:09
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1015,8 01:27 1013,5 18:54

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes setembre de 2021
Temperatura màxima (°C) 32,1 14:55
06 setembre
Temperatura mínima (°C) 11,1 07:59 19 setembre
Humitat màxima (%) 99 00:10 01 setembre
Humitat mínima (%) 29 16:11 05 setembre
Pluja màxima/dia (mm) 53,1 - 10 setembre
Pluja màxima/hora (mm) 20,4 15:55 10 setembre
Període de pluja més llarg 3 dies - a 06 setembre
Període de sequera més llarg 9 dies - a 15 setembre
Vent - Ratxa (km/h) 27,0 19:04 02 setembre
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 13,3 15:10 06 setembre
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1023,9 21:22 06 setembre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1013,5 18:54 18 setembre

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2021
Temperatura màxima (°C) 40,2 15:38
12 agost
Temperatura mínima (°C) -7,3 08:05 06 gener
Humitat màxima (%) 99 05:22 14 gener
Humitat mínima (%) 16 16:25 24 juliol
Pluja màxima/mes (mm) 77,1 - setembre
Pluja màxima/dia (mm) 53,1 - 10 setembre
Pluja màxima/hora (mm) 21,9 17:03 11 juny
Període de pluja més llarg 5 dies - a 30 abril
Període de sequera més llarg 20 dies - a 08 abril
Vent - Ratxa (km/h) 41,8 13:38 22 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 24,5 14:08 22 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,8 22:47 23 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 996,9 09:23 22 gener