Pronòstic: Settled fine

Dades actuals a les 23.46 hora oficial del dimecres 23/juny/2021.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
14,7 86 0,0 68,7 271,2 0,1 3,6 181° S 1020,6

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 23,4 18:47 27,1 13:49
Temperatura mínima (°C) 13,2 04:33 12,7 06:49
Humitat màxima (%) 97 04:33 93 06:04
Humitat mínima (%) 52 17:04 35 13:49
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:03 0,0 00:04
Vent - Ratxa (km/h) 19,4 20:23 23,4 13:49
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 8,8
(F2) Light breeze
20:48 12,2
(F2) Light breeze
13:49
Vent - Direcció dominant 310° NW - 225° SW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1021,0 23:25 1018,1 23:18
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1017,4 04:18 1012,1 00:04

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes juny de 2021
Temperatura màxima (°C) 33,4 14:33
14 juny
Temperatura mínima (°C) 10,2 05:41 01 juny
Humitat màxima (%) 99 02:41 02 juny
Humitat mínima (%) 30 17:11 15 juny
Pluja màxima/dia (mm) 22,8 - 11 juny
Pluja màxima/hora (mm) 21,9 17:03 11 juny
Període de pluja més llarg 5 dies - a 02 juny
Període de sequera més llarg 4 dies - a 16 juny
Vent - Ratxa (km/h) 37,8 17:10 07 juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 17,3 10:19 21 juny
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1025,1 08:54 05 juny
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1009,1 19:27 20 juny

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2021
Temperatura màxima (°C) 33,4 14:33
14 juny
Temperatura mínima (°C) -7,3 08:05 06 gener
Humitat màxima (%) 99 05:22 14 gener
Humitat mínima (%) 26 15:15 17 març
Pluja màxima/mes (mm) 68,7 - juny
Pluja màxima/dia (mm) 22,8 - 11 juny
Pluja màxima/hora (mm) 21,9 17:03 11 juny
Període de pluja més llarg 5 dies - a 30 abril
Període de sequera més llarg 20 dies - a 08 abril
Vent - Ratxa (km/h) 41,8 13:38 22 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 24,5 14:08 22 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,8 22:47 23 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 996,9 09:23 22 gener