Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 22.21 hora oficial del dimecres 08/abril/2020.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
10,5 74 0,0 3,9 247,8 0,1 3,6 181° S 1024,1

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 21,1 16:05 18,7 14:48
Temperatura mínima (°C) 5,2 07:50 5,3 05:50
Humitat màxima (%) 90 07:20 88 07:20
Humitat mínima (%) 40 15:35 44 13:36
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:05 0,0 00:05
Vent - Ratxa (km/h) 23,4 17:38 19,4 14:14
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 8,6
(F2) Light breeze
15:50 8,2
(F2) Light breeze
17:09
Vent - Direcció dominant 216° SW - 296° WNW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1027,0 01:20 1027,1 11:12
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1022,2 17:01 1025,0 05:05

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes abril de 2020
Temperatura màxima (°C) 21,1 16:05
08 abril
Temperatura mínima (°C) -0,2 07:20 03 abril
Humitat màxima (%) 95 06:20 03 abril
Humitat mínima (%) 31 14:09 05 abril
Pluja màxima/dia (mm) 3,6 - 01 abril
Pluja màxima/hora (mm) 1,2 18:02 01 abril
Període de pluja més llarg 4 dies - a 02 abril
Període de sequera més llarg 5 dies - a 07 abril
Vent - Ratxa (km/h) 36,7 17:17 01 abril
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 15,8 13:20 02 abril
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1027,1 11:12 07 abril
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1011,7 16:44 02 abril

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2020
Temperatura màxima (°C) 25,1 14:57
12 març
Temperatura mínima (°C) -4,7 08:30 13 gener
Humitat màxima (%) 98 00:42 12 gener
Humitat mínima (%) 22 14:17 07 març
Pluja màxima/mes (mm) 225,0 - gener
Pluja màxima/dia (mm) 92,4 - 22 gener
Pluja màxima/hora (mm) 16,2 08:45 23 gener
Període de pluja més llarg 7 dies - a 25 gener
Període de sequera més llarg 16 dies - a 18 març
Vent - Ratxa (km/h) 56,2 20:15 21 gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 28,1 12:00 20 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1034,1 22:16 22 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 993,0 08:29 02 març